ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย

posted on 05 Nov 2007 15:16 by khamkhunhome01 in Thai

ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-2

พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อจะได้มีพลังงานใช้ตลอดไป
เพราะถ้าเราไม่ประหยัด กิจการแทบทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงักงันไปหมด
ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทั่วไปทุกระดับของสังคม

1. ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น

1.       ชี้แจง

2.       ขอร้อง

3.       เชิญชวน

4.       แนะนำ

ข้อ 1

2. ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด

1.       แสดงเหตุผลที่หนักแน่น

2.       แสดงให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย

3.       แสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วม

4.       แสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของผู้พูด

ข้1

3. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี

1.       ต้องรู้จักหาวิธีแก้จน

2.       ไม่มีใครปรารถนาความจน

3.       จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด

4.       จะไม่จนถ้าเป็นคนรู้จักพอ

ข้อ 4

4. ข้อใดเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.       สุดาอ่านแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากไหน

2.       สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก

3.       สุภาอ่านแล้วรู้สาระสำคัญของเรื่องคืออะไร

4.       สุพจน์อ่านแล้วรู้ว่าตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไร

ข้อ 3

5. ข้อใดแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่สุดของข้อความต่อไปนี้

ขวานที่ไม่มีด้ามนำไปใช้ย่อมไร้พลังคนไทยไม่เคยแบ่งข้างไทย แขก จีน ฝรั่งที่เกิดเมืองไทยใต้ร่มโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีทรงห่วงใย ลูกเอยหลานเอยล้วนคนไทย มาสร้างฝันวันใหม่ให้ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

1.       ชี้ให้เห็นความสำคัญของแผ่นดินไทยทุกส่วน

2.       ย้ำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

3.       กระตุ้นให้คนไทยมีความหวัง

4.       เตือนให้คนไทยรักสามัคคี

ข้อ 4

 

6. คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนลักษณะใดของผู้พูดมากที่สุด

เมื่อเรามีบัญชาการกำหนดทัพ แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน จะว่ากลัวฤทธิไกรไพริน

1.       ความกล้าหาญ

2.       ความเสียสละ

3.       ความรับผิดชอบ

4.       ความรักศักดิ์ศรี

ข้อ 4

7. ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด

ต้นไม้น้อย ๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้น้อย ๆ ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสื้อและนกกาบินไปมายั