ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย

posted on 05 Nov 2007 15:16 by khamkhunhome01 in Thai

ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-2

พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อจะได้มีพลังงานใช้ตลอดไป
เพราะถ้าเราไม่ประหยัด กิจการแทบทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงักงันไปหมด
ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทั่วไปทุกระดับของสังคม

1. ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น

1.       ชี้แจง

2.       ขอร้อง

3.       เชิญชวน

4.       แนะนำ

ข้อ 1

2. ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด

1.       แสดงเหตุผลที่หนักแน่น

2.       แสดงให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย

3.       แสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วม

4.       แสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของผู้พูด

ข้1

3. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี

1.       ต้องรู้จักหาวิธีแก้จน

2.       ไม่มีใครปรารถนาความจน

3.       จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด

4.       จะไม่จนถ้าเป็นคนรู้จักพอ

ข้อ 4

4. ข้อใดเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.       สุดาอ่านแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากไหน

2.       สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก

3.       สุภาอ่านแล้วรู้สาระสำคัญของเรื่องคืออะไร

4.       สุพจน์อ่านแล้วรู้ว่าตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไร

ข้อ 3

5. ข้อใดแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่สุดของข้อความต่อไปนี้

ขวานที่ไม่มีด้ามนำไปใช้ย่อมไร้พลังคนไทยไม่เคยแบ่งข้างไทย แขก จีน ฝรั่งที่เกิดเมืองไทยใต้ร่มโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีทรงห่วงใย ลูกเอยหลานเอยล้วนคนไทย มาสร้างฝันวันใหม่ให้ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

1.       ชี้ให้เห็นความสำคัญของแผ่นดินไทยทุกส่วน

2.       ย้ำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

3.       กระตุ้นให้คนไทยมีความหวัง

4.       เตือนให้คนไทยรักสามัคคี

ข้อ 4

 

6. คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนลักษณะใดของผู้พูดมากที่สุด

เมื่อเรามีบัญชาการกำหนดทัพ แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน จะว่ากลัวฤทธิไกรไพริน

1.       ความกล้าหาญ

2.       ความเสียสละ

3.       ความรับผิดชอบ

4.       ความรักศักดิ์ศรี

ข้อ 4

7. ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด

ต้นไม้น้อย ๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้น้อย ๆ ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสื้อและนกกาบินไปมายังให้ความสบายตาแก่ผู้พบเห็น เราเกิดมาชาติหนึ่งจะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินที่เราเกิดมาบ้างหรือ

1.       ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในโลก

2.       ให้รู้จักบุญคุณของธรรมชาติ

3.       ให้ทำตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

4.       ให้เห็นประโยชน์ของสรรพสิ่งในโลก

ข้อ 3

8. ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้ คำว่า "ขอโทษ" เป็นคำที่แสดงความสำนึก ความนอบน้อม และความมีมารยาทเราจึงควรหัดพูดไว้ให้ติดปาก ด้วยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ ต่อให้ยิ่งใหญ่หรือมีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีโอกาสกระทำผิดด้วยกันทั้งนั้น

1.       การขออภัย

2.       การถ่อมตน

3.       การยอมรับผิด

4.       การทำตามค่านิยมของสังคม

ข้อ 1

9. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้

ความตายเป็นเพียงการเดินทางไปสู่บ้านหลังใหม่ ไม่มีใครเคย "ตาย" ไปจากหัวใจของคนที่รัก ตราบใดที่เรายังระลึกถึง คนที่เรารักก็ยังคง "มีชีวิต" อยู่ตราบนั้น ไม่มีวันแตกดับไปตามกาลเวลา

1.       ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ

2.       การตายเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่

3.       ผู้ตายยังคงอยู่ในใจของผู้ที่รักเขา

4.       ผู้ที่ตายแล้วยังมีผู้ระลึกถึงอยู่เสมอ

ข้อ 3

10. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้

บ้านเมืองลำบากยากเข็ญ หนุ่มสาวยังเล่นขายข้าวของบ้านเมืองเร่งหาปัญญาครอง หนุ่มสาวยังฉลองไม่เลิกราขึ้นอุดมศึกษายังทารก โลกแข่งขันสกปรกไม่รอท่าพวกกินเมืองย่อมยินดีปรีดา เมืองนี้นักศึกษาไม่ยอมโต

1.       ต้องการเห็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนที่แท้จริง

2.       ต้องการให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของกิจกรรม

 3.       ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต

4.       ชี้ให้เห็นปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

ข้อ 1

11. ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้

ขณะนี้สารวัตรนักเรียนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากครูอาจารย์มีอุปสรรคด้านงบประมาณ และกำลังเจ้าหน้าที่มีน้อย ส่งผลให้นักเรียนนักเลงไม่เกรงกลัว อีกทั้งสถานที่บางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นหรือว่ากล่าวตักเตือน จึงเสนอแผนงานให้พิจารณาด้านงบประมาณจัดอบรมกำลังเจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียนเพิ่มเติม

1.       การเพิ่มกำลังสารวัตรนักเรียน

2.       การเพิ่มงบประมาณในการจัดอบรม

 3.       การกวาดล้างนักเรียนนักเลง

4.       การกวดขันให้สารวัตรนักเรียนดูแลสถานที่ต่าง ๆ

ข้อ 2

12. ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด

การสั่งงาน การตัดสินใจ ควรจะมาจากนายเพียงคนเดียว มีหลายคำสั่งก็แย่สมมุติถ้ามีม้าลากเกวียนตัวเดียว แต่มีคนขับสองคน คนหนึ่งสะบัดแส้ให้เดินทางขวาอีกคนให้ไปซ้าย ม้ามันไม่รู้จะไปทางไหน

1.       มากหมอมากความ

2.       ล่ามม้าสองปาก

3.       ชักใบให้เรือเสีย

4.       ข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย

ข้อ 2

13. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช่สารประเภทใด

รถเด่นของเบนซ์ที่ถือเป็นรถสร้างชื่อในขณะนี้คือ รถเบนซ์วีโต้ ใหม่แกะกล่อง
ช่วงยาว เหมาะเป็นรถเอ็มพีวีสำหรับบุคคลวีไอพีและรถครอบครัวเพื่อพักผ่อนวันหยุด
สุดสัปดาห์

1.       จูงใจ

2.       แจ้งข่าว

3.       ให้ความรู้

4.       แสดงความเห็น

ข้อ 3

14. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้

สื่อวิญญาณผ่านมือสู่เส้นไหม ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้าตีนที่ใช้กระตุกกี่คือชีวา มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต

1.       ภูมิปัญญาไทยแสดงอยู่ในงานทอผ้า

2.       งานทอผ้าเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีคุณค่าสูง

3.       งานแต่ละชิ้นต้องทำอย่างทุ่มเททั้งกายและใจ

4.       ในการทอผ้า มือและเท้าต้องสัมพันธ์กัน

ข้อ 3

15. ข้อใดแสดงคุณค่าของความรู้ต่างจากข้ออื่น

1.       ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัพย์

2.       ความเอ๋ยความรู้ เป็นเครื่องชูชี้ทางสว่างไสว

3.       วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล

4.       มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน

ข้อ 2

16. ข้อความใดชมความงามได้ถี่ถ้วนที่สุด

1.       น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอางไม่เทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี

2.       ชมดวงพวงนางแย้ม บานแสล้มแย้มเกสรคิดความยามบังอร แย้มโอษฐ์ยิ้มพริ้มพรายงาม

3.       งามทรงวงดังวาด งามมารยาทนาดกรกรายงามพริ้มยิ้มแย้มพราย งามคำหวานลานใจถวิล

4.       นางนวลนวลน่ารัก ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวนแก้วพี่นี้สุดนวล ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง

ข้อ 3

17. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้

ทำไมพวกเราส่วนใหญ่จึงไม่ถามตนเองบ้างว่ามีอารมณ์ขันอยู่บ้างไหม และหากไม่มี เหตุใดจึงไม่มี และเราจะทำอย่างไรได้หรือไม่

1.       คนเราควรมีอารมณ์ขัน

2.       อารมณ์ขันสามารถสร้างได้

3.       ผู้พูดเห็นประโยชน์ของอารมณ์ขัน

 4.       ผู้พูดแนะวิธีสร้างอารมณ์ขัน

ข้อ 4

18. ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้

ฟ้าสีครามงามเพราะใครระบายสี ผืนนทีมีใครระบายฝันหญ้าสีทองมีใครระบายบรรณ ใช้พู่กันใช้สีของที่ใดธรรมชาติวาดฟ้าวาดป่าเขา มนุษย์เรามีอำนาจจะวาดไหมมีแต่แรงแห่งรักพิทักษ์ไว้ พลิกโลกให้กลับพื้นคืนชีวิต

1.       ให้แง่คิดว่าธรรมชาติอาจฟื้นฟูได้

2.       ปลุกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ธรรมชาติ

3.       แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ

4.       ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติอันงดงาม

ข้อ 2

19. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้

มีคนถือดื้อได้อายต้องอด ถือกันหมดโลกจะเศร้าสักเท่าไหนคนกับสัตว์จัดประเภทด้วยเหตุใด เหตุหนึ่งไซร้ก็ตรงที่คนมีอาย

1.       โลกที่ปราศจากคุณธรรม

2.       ค่านิยมของคนในปัจจุบัน

3.       ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์

4.       คุณธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษย์

ข้อ 4

19. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการตัดสินผู้อื่น

มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยกย่องและรักตัวเองมากกว่าผู้อื่นทำให้หลายครั้งเราประเมินและพิพากษาผู้อื่นในลักษณะปรักปรำหรือลำเอียง แทนที่เราจะให้โอกาสเขาเหมือนกับที่ให้โอกาสตัวเองในหลาย ๆ เรื่องที่เราได้กระทำลงไป

1.       ความยุติธรรม

2.       ความเข้าใจผู้อื่น

3.       ความเป็นกลาง

 4.       ความซื่อสัตย์

ข้4

20. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่อนุมานได้ว่าเป็นลักษณะของผู้ประพันธ์

ไว้ปากไว้วากย์วาที ไว้วงศ์กวีไว้เกียรติและไว้นามกร

1.       มีฝีมือ

2.       สงวนท่าที

3.       หยิ่งในเกียรติ

4.       เชื่อมั่นในตัวเอง

ข้อ 2

 

 

edit @ 5 Nov 2007 15:44:24 by Mr.noname

Comment

Comment:

Tweet

jyuui,mjmhdrtesrw4kjbh

#298 By wbj7 (101.109.101.168|101.109.101.168) on 2015-01-27 14:25

ข้อสอบดีมาก

#297 By kaewlove (103.7.57.18|61.7.140.199) on 2012-11-12 13:15

เจ๋งไปเลยน่ารักง่ะ question

#296 By ป้อม ป.6 (27.55.2.115) on 2012-02-26 11:22

อ๊อฟ wink

#295 By เื้่เื้ดเอ (27.55.2.115) on 2012-02-26 11:12

goodembarrassed surprised smile embarrassed surprised smile big smile

#294 By ไม่ประสงค์ (180.180.22.22) on 2011-10-05 18:36

ส่วนมากข้อสอบจริงจะออกลักษณะนี้ดีมากครับอยากลองทดสอบทำข้อสอบแบบนี้อีก ขอบคุณครับ

#293 By supradit wiseepat (223.206.53.220) on 2011-07-19 12:05

ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยบอกแนวข้อสอบให้ question angry smile

#292 By มิ้นท์ รส.ล กทม. (124.120.41.75) on 2011-07-06 11:15

ง่ายจังทำได้ความคิด สติ ปัญญาbig smile big smile big smile confused smile confused smile confused smile

#291 By คนเก่ง (223.205.55.107) on 2011-03-15 18:05

สนุกคร๊

#290 By พิม (203.158.108.119) on 2011-03-15 15:09

#289 By (125.24.189.220) on 2010-10-08 18:49

#288 By (203.172.169.242) on 2010-10-01 13:54

#287 By 248 By (118.175.173.136) on (118.174.89.124) on 2010-09-21 21:32

นส่รี้

#286 By (118.174.89.124) on 2010-09-21 21:32

#285 By ื่น่รน่บ (118.174.89.124) on 2010-09-21 21:32

#284 By (118.173.232.158) on 2010-09-17 08:47

#283 By (118.173.232.158) on 2010-09-17 08:47

#282 By (118.173.232.158) on 2010-09-17 08:47

embarrassed

#281 By ทับทิม (110.164.98.210) on 2010-09-15 10:30

embarrassed

#280 By ทับทิม (110.164.98.210) on 2010-09-15 10:29

ขอบคุณคราบ

#279 By ทิม (125.26.255.136) on 2010-09-05 14:59

ก็งั้นๆ

#278 By a (119.31.121.75) on 2010-08-28 18:45

open-mounthed smile

#277 By (124.157.228.32) on 2010-07-29 15:15

#276 By (118.173.232.45) on 2010-07-15 10:34

สวัสดีชาวโลกsad smile surprised smile

#275 By (58.10.167.139) on 2010-07-14 09:40

สวัสดีชาวโลก

#274 By (58.10.167.136) on 2010-07-14 09:40

มีเชลยมำไม

#273 By (124.122.106.139) on 2010-07-10 13:17

ก็ดีค่ะได้ความรู้แยะเลยค้า

#272 By sukanda (124.157.144.224) on 2010-06-09 23:44

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อสอบดีๆ ที่ให้เปนตัวอย่าง

#271 By supeewan (119.31.11.196) on 2010-05-11 22:13

#270 By (203.172.199.254) on 2010-05-10 10:28

#269 By (203.172.199.254) on 2010-05-10 10:28

#268 By พาน (119.31.121.72) on 2010-04-24 14:16

#267 By (118.173.38.100) on 2010-04-05 21:20

#266 By (118.173.141.119) on 2010-04-02 20:26

อยากทำข้อสอบก่อน

#265 By (202.143.150.98) on 2010-03-23 10:17

big smile

#264 By (124.122.148.74) on 2010-03-12 10:38

#263 By (118.173.173.108) on 2010-03-11 11:12

#262 By (202.149.25.241) on 2010-03-07 20:29

big smile open-mounthed smile angry smile embarrassed wink

#261 By (118.174.11.1) on 2010-03-04 20:36

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed
ดีแล้วนะ

#260 By คนน่ารัก (118.174.11.1) on 2010-03-04 20:35

ไม่เห็นดีเลยแบบมีเฉลย double wink

#259 By (118.174.11.1) on 2010-03-04 20:34

embarrassed wink cry

#258 By (118.174.11.1) on 2010-03-04 20:34

5+tongue question double wink big smile big smile confused smile sad smile angry smile surprised smile surprised smile wink

#257 By 55566665 (114.128.59.220) on 2010-03-04 19:25

#256 By ราร (125.27.93.61) on 2010-03-01 11:45

#255 By รนยบล (118.174.63.166) on 2010-02-28 20:19

#254 By ครูน้อย (210.203.186.61) on 2010-02-27 22:35

#253 By ครูน้อย (210.203.186.61) on 2010-02-27 22:35

เฉลยไปซะทุกข้อquestion question question question

#252 By 555 (113.53.128.97) on 2010-02-25 10:44

มีข้อสอบดีกว่านี้และสั้นกว่านี้ไหมbig smile sad smile

#251 By ไม่บอก (118.172.121.220) on 2010-02-24 13:22

รักคนเสื้อเเดงbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile question question question question question question question question question question question embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile double wink double wink double wink double wink wink wink wink surprised smile surprised smile surprised smile cry cry surprised smile embarrassed embarrassed question angry smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#250 By BO (119.31.121.75) on 2010-02-23 19:13

เก่งและดีมากcry cry cry cry cry cry cry cry

#249 By เเขก (119.31.121.75) on 2010-02-23 19:09